Praktisch Intern Auditeren

Een interne audit is een prima hulpmiddel voor het doorvoeren van verbeteringen in een organisatie. Om u en uw organisatie te helpen effectieve interne audits uit te voeren starten wij in de maand juli de training Praktisch Intern Auditeren. De startdatum is ………………….

Enkele voordelen voor u en uw organisatie:

 • U/Uw auditteam krijgt kennis en vaardigheden om een effectieve audit uit te voeren
 • Uw organisatie voldoet aan de normverplichting om interne audits uit te voeren.
 • De deelnemer moet twee audits succesvol uitvoeren om in aanmerking te komen voor het certificaat; De uitgevoerde interne audits zijn een katalysator voor verbeteringen
 • Het draagvlak voor ISO binnen uw organisatie wordt versterkt
 • U bent beter voorbereid op externe audits
 • Tijdens de training wordt uitgegaan van de ISO 9001:2015 en de  ISO 19011:2018 normen.

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen die interne audits uitvoert en/of gaat uitvoeren binnen de eigen organisatie. De ideale deelnemer heeft een MBO-diploma of hoger en enkele jaren werkervaring.

Inhoud
Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:

 • Begrippen en achtergronden m.b.t. audits;
 • Opzet en werking van een managementsysteem
 • PDCA-cyclus
 • Opzetten en beheren van een risk based auditsysteem;
 • De auditprocedure (voorbereiding, uitvoering, rapportage en opvolging);
 • De interne audit als verbeterinstrument;
 • Richtlijnen voor audits;
 • Interpretatie van de ISO 9001:2015 norm;
 • 7 Kwaliteitsmanagementprincipes;
 • Toegevoegde waarde bereiken met auditing;
 • Sociale vaardigheden en interviewtechnieken;
 • Input voor de MRM (Management Review Meeting);
 • Vaststellen en afhandelen van afwijkingen;
 • Auditrapportage en -opvolging

Werkwijze
Deze klassikale training is bijzonder praktijkgericht. Tijdens de training wordt het behandelen van de theorie afgewisseld met diverse praktijkgerichte opdrachten, die zowel in groepsverband als individueel worden uitgewerkt. Verder wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij tijdens of na de trainingsperiode een interne audit uitvoert in de eigen organisatie. Op deze manier wordt de opgedane theoretische kennis toegepast in de eigen praktijksituatie.

Toetsing en certificaat
Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet de deelnemer alle sessies hebben gevolgd en de theorie- en praktijktoets hebben gehaald. De theorietoets wordt afgenomen tijdens de vijfde sessie. De praktijkopdracht mag maximaal een maand na afloop van de training worden ingeleverd.

Investering
Uw investering voor deelname bedraagt Euro …….,- exclusief BTW en is inclusief lesmateriaal, versnaperingen,  en een afsluitende toets en evaluatie van de praktijkopdrachten.

Logistieke en overige informatie.

De training start op ………………. 2024 in het HH Cabell Gebouw (hoek Malebatrumstraat/Keizerstraat). De overige trainingsdagen zijn de daaropvolgende woensdagen telkens van 13.00-16.30uur. Het minimum aantal deelnemers is 6 en het maximum 10.

Voor info en reserveringen kunt u bellen op: 493 253 of  8831741. Appen via het laatste nummer is ook mogelijk.

Recente Berichten