Workshop ISO normen in vogelvlucht

Wilt u op een praktische manier aan de slag gaan met  een of meerdere ISO normen, neemt u dan deel aan onze komende workshop ISO normen in vogelvlucht.
Gezien de komende ontwikkelingen op onder andere Oil & Gas gebied is ISO certificering voor Surinaamse organisaties een “must”.  Nagenoeg alle succesvolle Surinaamse bedrijven bezitten een of meerdere ISO certificaten.

Na de workshop zal de directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank, drs. Sandy Cameron, ingaan op de financieringsopties welke de bank biedt aan ondernemers voor hun ISO certificeringstraject.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor  directieleden, bestuurders, kwaliteitsmanagers, HSEQ-officers, leidinggevenden en iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan verbetering van de bedrijfsvoering van zijn/haar organisatie.

Wat is ISO 9001?
ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Het bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee een organisatie kan aantonen dat zij in staat is om consistent producten of diensten te leveren die aan de wensen van de klant voldoen en deze wensen waar mogelijk te overtreffen. Het is bedoeld om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren en klanttevredenheid te verhogen. Organisaties kunnen zich certificeren volgens deze norm, wat aantoont dat zij voldoen aan de eisen van de norm.

Wat is ISO 45001?
ISO 45001 is een internationale standaard die vereisten specificeert voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW). Het biedt een raamwerk voor organisaties om hun G&VW-risico’s te beheren en hun algehele veiligheidsprestaties te verbeteren.

De voordelen van het implementeren van een G&VW-managementsysteem dat voldoet aan ISO 45001 zijn onder meer verminderde risico’s en incidenten, verbeterde naleving van wettelijke en regelgevende vereisten en verbeterde betrokkenheid en moraal van werknemers. Het is van toepassing op organisaties van alle groottes en sectoren en kan worden geïntegreerd met andere managementsystemen, zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

Wat is ISO 22301?
ISO 22301 is een internationale norm voor business continuity management. De norm beschrijft hoe een organisatie haar continuïteit kan waarborgen en hoe ze kan reageren op incidenten die de continuïteit van de bedrijfsvoering bedreigen. De norm legt een procesgerichte aanpak op voor het identificeren van bedreigingen, het beoordelen van risico’s en het implementeren van maatregelen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Het doel van de norm is om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, zodat een organisatie in staat is om snel te reageren op incidenten en snel te herstellen na een incident.

Wat is ISO 27001?
ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm legt een raamwerk op voor het implementeren, beheren, onderhouden en verbeteren van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Het ISMS helpt een organisatie om haar informatie te beschermen tegen een breed scala aan bedreigingen, zoals hacking, virussen en menselijke fouten. De norm legt een procesgerichte aanpak op voor het identificeren van risico’s, het beoordelen van risico’s en het implementeren van maatregelen om de risico’s te beheersen. Het doel van de norm is om een gedegen beveiliging te garanderen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie.

Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP)
Uit het fonds welke wordt beheerd door de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) kunnen Surinaamse ondernemers tegen gunstige voorwaarden leningen verkrijgen voor onder andere trainingen en certificeringstrajecten. De directeur van de NOB zal na de workshop ingaan op werking van dit fonds en de criteria die gelden om in aanmerking te komen voor financiering.

Investering
Uw investering voor deelname bedraagt USD 45.- per persoon exclusief BTW.

Logistieke en overige informatie
De workshop wordt gehouden op dinsdag 14 maart van 08.30-12.30 uur in Torarica.

Om een goede interactie en kennisuitwisseling te garanderen is het aantal deelnemers beperkt tot 20.

Recente Berichten