Webinar Bestuurlijke Besluitvormingsprocessen

Om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van besluitvormingsprocessen in Suriname hebben we drs. Marciano Daans bereid gevonden een webinar te verzorgen over dit onderwerp.

Probleem/behoefte
Waarom zijn besluitvormingsprocessen door onzekerheid omgeven ondanks wetgeving en/of beleid?

Doel
Inzicht verkrijgen in het belang van het kunnen balanceren tussen persoonlijke kennis, ervaring en gevoel bij besluitvormingsprocessen. –> Het belang van je eigen professionele gedrag leren kennen (anders ben je kanonnenvoer)

Webinar Bestuurlijke Besluitvormingsprocessen – Een inkijk op hedendaagse ontwikkelingen
Wij leven in een netwerksamenleving waar overheden, politici, middenveld organisaties en het bedrijfsleven steeds vaker samenwerken aan beleidsvorming. Niet alleen de fysieke (lands)grenzen zijn door technologie vervaagd, maar ook de eigen organisatiegrenzen. Lobbyisten, marktpartijen en kennisexperts weten steeds makkelijker de weg te vinden in organisaties. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de effectiviteit van besluitvormingsprocessen omdat het managen van onzekerheden, problemen en controverses steeds moeilijker wordt. 

Ondanks technologie en toenemende expertise, worden de strategische allianties en plannen die nodig zijn om onzekerheden op te lossen complexer en belangrijker dan ooit. Deze unieke Webinar biedt een inkijk op ontwikkelingen op het gebied van besluitvormingsprocessen.

De Webinar onderscheidt zich van andere benaderingen van besluitvormingsprocessen die voornamelijk op de procedurele, formele kant gericht zijn. Er is bewust gekozen voor de informele, relationele benadering van de eigen professionele positie, opstelling en gedrag ten tijde van een besluitvormingsproces. Daarom presenteer ik in deze Webinar een analytische denkwijze die bestuurders, directeuren en managers nodig hebben om de eigen interne besluitvorming te ondersteunen. 

Het omarmen van onzekerheden als enige constante factor én het vermogen tot aanpassing van de eigen professionele positie in besluitvormingsprocessen zijn dé fundamentele instrumenten voor beleidsmakers om tot effectieve besluitvorming te komen.

Doelgroep
Beleidsmakers, managers, directeuren, bestuurders uit zowel de profit- als nonprofitsector

Investering
Deelname aan de webinar is gratis. Wel aub vooraf aanmelden.

Logistieke en overige informatie
De webinar wordt gehouden via Microsoft Teams
Deelnemers kunnen vragen via de chat stellen en krijgen inspreek mogelijkheid.

De webinar wordt gehouden op dinsdag 4 oktober van 09.00-10.30uur Surinaamse tijd (14.00-15.30uur nederlandse tijd).

Om mee te kunnen doen heb je nodig:
• Een computer/laptop met microfoon en camera
• Een goede internetverbinding
• Een ruimte waarin je ongestoord kunt deelnemen aan de sessie
• Een up-to-date browser, liefst Microsoft Edge of Google Chrome

Over drs. Marciano Daans – Kritisch Bestuurskundige en Procesmanager Verandermanagement

Marciano Daans, procesmanager op het terrein van Besluitvormingsprocessen, Instituties, Beleid en Samenlevingsvraagstukken.

Marciano heeft meermaals publieke besluitvormingsprocessen ten tijde van veranderingstrajecten weten vlot te trekken. Mede door deze ervaringen is hij er een groot voorstander van dat beleidsmakers fundamenteel inzicht verkrijgen in de eigen informele positie en houding bij besluitvormingsprocessen en beleidsinterventies. 

“Een effectieve beleidsmaker in besluitvormingsprocessen beseft: continue adaptie van en reflectie op het eigen managementgedrag is een basisvereiste
 in een netwerksamenleving” 

Recente Berichten