IT als Motor voor Continue Verbetering, Verandering en Innovatie

In de dynamische wereld van vandaag is IT niet langer slechts een ondersteunende functie, maar de drijvende kracht achter continue verbetering, verandering en innovatie. Een doordachte IT-strategie kan de deur openen naar nieuwe manieren van werken, denken en problemen oplossen. Maar de sleutel tot succes ligt in het vinden van die ‘sweetspot’ waar technologie niet […]

Wat is Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot is een krachtig hulpmiddel binnen het Microsoft-ecosysteem dat gebruikmaakt van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) om professionals te ondersteunen bij hun werkprocessen en productiviteit te verbeteren. Microsoft Copilot vertegenwoordigt de voorhoede van AI-innovatie en biedt professionals de mogelijkheid om hun werk efficiënter en effectiever uit te voeren door gebruik te maken van geavanceerde technologieën […]

Reshaping Suriname’s future with Generative AI

In de wereld van vandaag, waarin data de nieuwe olie is en technologieën voortdurend evolueren, is Artificial Intelligence (AI) een drijvende kracht geworden achter transformatie en innovatie. Met name Generative AI, ook wel bekend als GenAI, staat centraal in het creëren van nieuwe mogelijkheden om de toekomst vorm te geven. 1. Definitie en Betekenis van […]

The Essence of Digital Transformation: Navigating the Future of Business

In the rapidly evolving business landscape, the imperative for organizations to undergo digital transformation has never been more pronounced. At its core, digital transformation involves leveraging technology to fundamentally change how businesses operate and deliver value to customers. However, it’s not just about adopting new technologies but becoming a data-driven organization that bases decisions, actions, […]

Seminar Strategisch HRM

In een tijd waarin Suriname positieve ontwikkelingen doormaakt, is het cruciaal voor bedrijven om te investeren in hun belangrijkste bron: hun mensen. Talentontwikkeling en strategisch human resource management (SHRM) zijn essentieel om deze kans te grijpen. Daarom zijn wij verheugd om ons jaarlijkse SHRM-seminar aan te kondigen, een evenement dat niet in 2023 kon plaatsvinden, […]

AI Seminar United Business Fair

Kunstmatige intelligentie: De toekomst van het Surinaamse bedrijfsleven Kunstmatige intelligentie (AI) is een snelgroeiende technologie met de potentie om de manier waarop we werken en leven radicaal te veranderen. Ook het Surinaamse bedrijfsleven kan profiteren van AI, maar om dit te doen is het belangrijk om te weten hoe AI werkt en hoe deze kan […]

ChatGPT Workshops

ChatGPT workshops

Na het succes van onze workshop “AI en ISO” introduceren Cyril Soeri (SOKA) en Lloyd Cameron (Clear IT Solutions/Excel Suriname) een reeks van drie nieuwe workshops. Deze zijn gericht op het effectief benutten van Artificial Intelligence (AI), en in het bijzonder ChatGPT, binnen je professionele omgeving. Workshopreeks: ChatGPT en ISO – dinsdag 28 november ChatGPT […]

De Impact van Kunstmatige Intelligentie op Surinaamse Bedrijven: Een Overzicht

Inleiding In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer invloed uitoefent op diverse bedrijfssectoren, is het belangrijk dat ook Surinaamse bedrijven zich bewust zijn van deze ontwikkelingen. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende facetten van AI en hoe deze technologie de manier waarop bedrijven in Suriname opereren, kan veranderen. Verbeterde Communicatie Een van […]

Workshop AI en ISO

AI-toepassingen voor het opzetten en verbeteren van een ISO managementsysteem Inleiding Als vervolg op onze succesvolle workshop “ISO normen in vogelvlucht” hebben de samenwerkende partners Nathaly de Man, Cyril Soeri en Lloyd Cameron gewerkt aan een nieuwe workshop die zal helpen Artificial Intelligence (AI) toe te passen bij het opzetten dan wel verbeteren van jouw […]